uk ]  [ pl ]
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
I. Kotłobułatowa. Lwów na fotografii. 2008, 312 s., 290 il. –45 zł

Uwadze czytelnika proponowany jest album z 290 zdjęciami Lwowa za ostatnie 150 lat. Do książki weszły fotografie ze zbiorów lwowskich muzeów oraz kolekcji prywatnych. Autorami zdjęć są najsłynniejsze mistrzowie: Józef Eder, Edward Trzemeski, Dawid Mazur, Franciszek Rychnowski, Adam Lenkiewicz i in.

Ціна 200 грн.


Korzystanie z materiałów tekstowych bądź ilustracyjnych, przedstawionych na tej stronie internetowej,
w wydaniach drukowanych lub cyfrowych bez zgody wydawnictwa jest łamaniem prawa!
© 2008