uk ]  [ pl ]
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Dawna fotografia lwowska 1839–1939. 2004, 368 s., 440 il. –35 zł

Ta praca zbiorowa jest pierwszym wielkim, wszechstronnym studium dziejów dawnej fotografii we Lwowie w ciągu stu lat (1839-1939). Autorzy prowadzą czytelnika od pierwszych dagerotypów do zdjęć awangardowych dwudziestolecia międzywojennego. Możemy tutaj zapoznać się z twórczością kilkuset artystów – wybitnych twórców zarówno jak i dotąd zapomnianych utalentowanych rzemieślników. Na stronach książki odżywają dawni mieszkańce miasta nad Pełtwią i powstają nostalgiczne widoki jego ulic i placów. Książka zawiera 368 stron tekstu, 440 rzadkich zdjęć ze zbiorów prywatnych i muzealnych.


Korzystanie z materiałów tekstowych bądź ilustracyjnych, przedstawionych na tej stronie internetowej,
w wydaniach drukowanych lub cyfrowych bez zgody wydawnictwa jest łamaniem prawa!
© 2008