uk ]  [ pl ]
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Michał Terlecki. Czyn rodu Drago-Sasów. 2008, 248 s., 54 іl. –22 zł

W tej książce podano ogólną historię powstania i formowania w Galicji drobnej (zagonowej, chodaczkowej) szlachty na przykładzie przedstawicieli sasowskiego rodu, geneza którego jest zawarta w pracy autora “Kontury rodu Drago-Sasów” (Lwów 2005). Informacja o tym bardzo rozgałęzionym rodzie, jaki zostawił liczne ślady w rozwoju społecznego życia co najmniej dwóch sąsiedzkich krajów, powiązana jest z opisem miejsc osiedlania, rodowym składem i socjalno-kulturowymi procesami w miejscu pochodzenia szlachty sasowskiej – Galicji.


Korzystanie z materiałów tekstowych bądź ilustracyjnych, przedstawionych na tej stronie internetowej,
w wydaniach drukowanych lub cyfrowych bez zgody wydawnictwa jest łamaniem prawa!
© 2008