uk ]  [ pl ]
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka

Przewodniki

Lwów. Ilustrowany przewodnik. 2006, 320 s., 500 іl. –35 zł

Przewodnik ten stanowi niezastąpioną pomoc podczas pobytu we Lwowie. Książka prowadzi przez labirynt ulic i placów, zapoznaje z zabytkami historii, architektury i plastyki. Zawiera przeszło 300 stron tekstu, ponad 500 ilustracji, 15 szczegółowych planów i map.

Ціна 90 грн.

 

czytać

Kamieniec Podolski: Przewodnik Turystyczny. 2007, 352 s., 550 іl. –40 zł

Przewodnik poprowadzi was tajemniczymi labiryntami wyjątkowej historii miasta, które było kamieniem granicznym między Zachodem a Wschodem, między chrześcijaństwem a islamem. To najdokładniejsze wydanie stanowi podsumowanie wieloletnich badań uczonych historyków. Zaznajamia ono Czytelnika z przeszłością miasta i ukazuje współczesność Kamieńca Podolskiego. Przewodnik zawiera około 550 ilustracji i 5 szczegółowych podróży – istotne wiadomości znajdą w nim również zawodowi historycy.

Ціна 90 грн.

czytać

Witold Szolginia. Tamten Lwów. Tom 1: Oblicze miasta

Z ideą napisania tej książki, z pomysłem na nią, nosiłem się od lat. Tkwiła we mnie, uwierała mnie w sercu i w pamięci, prosiła się na świat. Cokolwiek robiłem, czymkolwiek się zajmowałem – wciąż czułem ją w sobie, ciągle o niej myślałem.
(Od autora, t. 1, fragment)


Tamten Lwów t. 1 Oblicze miasta otwiera ośmiotomową opowieść o Lwowie autorstwa Witolda Szogini, jednego z największych znawców tego miasta. Oblicze miasta to spojrzenie na Lwów z szerokiej perspektywy. To opis najważniejszych jego składników –  panoram, placów, parków, ogrodów, struktury wodnej, świątyń, gmachów publicznych czy pomników. Jest to opowieść Człowieka zakochanego bez pamięci w mieście swojej młodości przetykana cytatami i wspomnieniami wielkich lwowiaków – Jana Parandowskiego, Stanisława Wasylewskiego, Józefa Wittlina, Stanisława Lema i innych. Po lekturze książki czytelnik może odczuwać pewien niedosyt. Można to porównać z pierwszą wizytą w jakimś nowym, pięknym mieście. Już coś się widziało, już coś się wie, ale to ciągle mało. W takiej sytuacji rodzi się często postanowienie – ja tu muszę jeszcze wrócić. Tamten Lwów t.1 daje ogólny, ale bardzo systematycznie przedstawiony opis Lwowa. Zachęca do głębszego poznania tego pięknego  miasta i jego złożonej historii. 

         Ostatni rozdział pt. Krajobrazy serdeczne to kilkanaście wierszy Autora pisane bałakiem –  językiem którym posługiwała się większość mieszkańców przedwojennego Lwowa – przynajmniej w mniej oficjalnych kontaktach. Dziś język ten już nie istnieje, odszedł wraz z polskim Lwowem.

         Bardzo ważna jest ilustracja z I strony okładki. Przedstawia jednego z dwóch lwów stojących niegdyś przed Pomnikiem Chwały na Cmentarzu Orląt. Pomimo odbudowy cmentarza lew nie powrócił na swoje dawne miejsce (prawdopodobnie rzeźba stoi przy drodze wyjazdowej ze Lwowa w stronę Tarnopola). Nie odtworzono też pięknej kolumnady. Zdjęcie to dopełnia w sposób jednoznaczny pierwszy wyraz tytułu książki – Tamten, czyli już nieistniejący. Trzeba też pamiętać, że lew był przez wieki symbolem Lwowa, mieszkańcy utożsamiali się z cechami króla zwierząt. Ten z Cmentarza Orląt patrzy dumnie, a jedną łapę trzyma na tarczy z napisem Zawsze wierny.

         W książce znajduje się bogaty materiał ilustracyjny – zarówno archiwalne zdjęcia jak i grafiki Autora.

Ціна 160 грн.

czytać

Witold Szolginia. Tamten Lwów. Tom 1: Oblicze miasta

Z ideą napisania tej książki, z pomysłem na nią, nosiłem się od lat. Tkwiła we mnie, uwierała mnie w sercu i w pamięci, prosiła się na świat. Cokolwiek robiłem, czymkolwiek się zajmowałem – wciąż czułem ją w sobie, ciągle o niej myślałem.
(Od autora, t. 1, fragment)


Tamten Lwów t. 1 Oblicze miasta otwiera ośmiotomową opowieść o Lwowie autorstwa Witolda Szogini, jednego z największych znawców tego miasta. Oblicze miasta to spojrzenie na Lwów z szerokiej perspektywy. To opis najważniejszych jego składników –  panoram, placów, parków, ogrodów, struktury wodnej, świątyń, gmachów publicznych czy pomników. Jest to opowieść Człowieka zakochanego bez pamięci w mieście swojej młodości przetykana cytatami i wspomnieniami wielkich lwowiaków – Jana Parandowskiego, Stanisława Wasylewskiego, Józefa Wittlina, Stanisława Lema i innych. Po lekturze książki czytelnik może odczuwać pewien niedosyt. Można to porównać z pierwszą wizytą w jakimś nowym, pięknym mieście. Już coś się widziało, już coś się wie, ale to ciągle mało. W takiej sytuacji rodzi się często postanowienie – ja tu muszę jeszcze wrócić. Tamten Lwów t.1 daje ogólny, ale bardzo systematycznie przedstawiony opis Lwowa. Zachęca do głębszego poznania tego pięknego  miasta i jego złożonej historii. 

         Ostatni rozdział pt. Krajobrazy serdeczne to kilkanaście wierszy Autora pisane bałakiem –  językiem którym posługiwała się większość mieszkańców przedwojennego Lwowa – przynajmniej w mniej oficjalnych kontaktach. Dziś język ten już nie istnieje, odszedł wraz z polskim Lwowem.

         Bardzo ważna jest ilustracja z I strony okładki. Przedstawia jednego z dwóch lwów stojących niegdyś przed Pomnikiem Chwały na Cmentarzu Orląt. Pomimo odbudowy cmentarza lew nie powrócił na swoje dawne miejsce (prawdopodobnie rzeźba stoi przy drodze wyjazdowej ze Lwowa w stronę Tarnopola). Nie odtworzono też pięknej kolumnady. Zdjęcie to dopełnia w sposób jednoznaczny pierwszy wyraz tytułu książki – Tamten, czyli już nieistniejący. Trzeba też pamiętać, że lew był przez wieki symbolem Lwowa, mieszkańcy utożsamiali się z cechami króla zwierząt. Ten z Cmentarza Orląt patrzy dumnie, a jedną łapę trzyma na tarczy z napisem Zawsze wierny.

         W książce znajduje się bogaty materiał ilustracyjny – zarówno archiwalne zdjęcia jak i grafiki Autora.

Ціна 160 грн.

czytać

Orest Maciuk. Zamki i twierdze Ukrainy zachodniej. 2008, 232 s., 428 іl. –25 zł

Ta książka – podróż historyczna terenem współczesnej Ukrainy Zachodniej. Czytelnik może się zapoznać z zabytkami architektury obronnej – zamkami, klasztorami, kościołami, cerkwiami, synagogami. Lwów, Kamieniec Podolski, Tarnopol, Buczacz, Żółkiew, Ławrów, Ostróg, Dubno, Krzemieniec, Bolechów, Olesko – oto niepełny spis zabytkowych historycznych miast, do których prowadzą wybrane spacery turystyczne. Autor książki – znany historyk lwowski Orest Maciuk (1932-1999), który badał zamki i twierdze kresowe ponad 30 lat.

czytać

Т. Sabodasz. Zamek w Oiesku: Przewodnik, 2009, 260 s., 298 il. –30 zł

Za ponad trzy dziesięciolecia, które minęły od otwarcia Muzeum na zamku w Oiesku, doczekało się ono tylko dwóch niewielkich przewodników. Taka, mniej niż skromna, obecność w drukowanych wydaniach absolutnie nie odpowiada rzeczywistemu znaczeniu Muzeum, które przechowuje jeden z największych zbiorów dziel sztuki w Ukrainie i posiada jedną z najważniejszych kolekcji dawnej sztuki ukraińskiej. Dlatego wydanie nowego obszernego przewodnika jest jak najbardziej na czasie, a włączenie do książki opisu bogatych materiałów zgromadzonych w magazynach Muzeum stanowi wyjątek na tle rutynowej wydawniczej praktyki. Ta, naprawdę pionierska, propozycja może zapoczątkować wznowienie zaniedbanych od dawna masowych wydań, popularyzujących skarby sztuki w Ukrainie oraz dziedzictwo ukraińskiej sztuki. Proponowany przewodnik – o charakterze monografii, dokładnie zaznajamia z historią Muzeum na zamku w Oiesku i czynną ekspozycją; na przykładzie zgromadzonych w jego murach zabytków ukazuje szeroką panoramę dziedzictwa sztuki na ziemiach Zachodniej Ukrainy od czasów książęcych do końca XVIII w. Nie ma precedensu przegląd zbiorów w magazynach Muzeum, który przedstawia najważniejsze grupy zabytkowych obiektów, ukazuje prawdziwą wartość zgromadzonych tutaj bogatych kolekcji, na ich materiale zaznajamia z ważnymi etapami historii muzealnych skarbów Zachodniej Ukrainy. Ukazująca się drukiem monografia T. Sabodasz nie tylko daje wyobrażenie o zbiorach zamku w Oiesku na poziomie daleko przewyższającym zakres informacji typowy dla zwyczajnych przewodników po muzeach, ale też nierzadko wprowadza do szerokiego obiegu rezultaty naukowych odkryć Autorki oraz innych badaczy. Starannie dobrane, urozmaicone i dobrze skomponowane ilustracje nadają temu przewodnikowi cechy najpełniejszej i wyjątkowej w ukraińskiej praktyce wydawniczej prezentacji kolekcji. Bez wątpienia, książka stanie się piękną i wartościową pamiątką nie tylko o samym Muzeum na zamku w Oiesku, ale również o całej Ziemi Lwowskiej i zachodnioukraińskim regionie.

Ціна 65 грн.

czytać


Korzystanie z materiałów tekstowych bądź ilustracyjnych, przedstawionych na tej stronie internetowej,
w wydaniach drukowanych lub cyfrowych bez zgody wydawnictwa jest łamaniem prawa!
© 2008