uk ]  [ pl ]
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka

Leopolis. Książki z historii i kultury Lwowa

I. Kotłobułatowa. Lwów na fotografii. 2008, 312 s., 290 il. –45 zł

Uwadze czytelnika proponowany jest album z 290 zdjęciami Lwowa za ostatnie 150 lat. Do książki weszły fotografie ze zbiorów lwowskich muzeów oraz kolekcji prywatnych. Autorami zdjęć są najsłynniejsze mistrzowie: Józef Eder, Edward Trzemeski, Dawid Mazur, Franciszek Rychnowski, Adam Lenkiewicz i in.

Ціна 200 грн.

czytać

Dawna fotografia lwowska 1839–1939. 2004, 368 s., 440 il. –35 zł

Ta praca zbiorowa jest pierwszym wielkim, wszechstronnym studium dziejów dawnej fotografii we Lwowie w ciągu stu lat (1839-1939). Autorzy prowadzą czytelnika od pierwszych dagerotypów do zdjęć awangardowych dwudziestolecia międzywojennego. Możemy tutaj zapoznać się z twórczością kilkuset artystów – wybitnych twórców zarówno jak i dotąd zapomnianych utalentowanych rzemieślników. Na stronach książki odżywają dawni mieszkańce miasta nad Pełtwią i powstają nostalgiczne widoki jego ulic i placów. Książka zawiera 368 stron tekstu, 440 rzadkich zdjęć ze zbiorów prywatnych i muzealnych.

czytać

Michał Terlecki. Czyn rodu Drago-Sasów. 2008, 248 s., 54 іl. –22 zł

W tej książce podano ogólną historię powstania i formowania w Galicji drobnej (zagonowej, chodaczkowej) szlachty na przykładzie przedstawicieli sasowskiego rodu, geneza którego jest zawarta w pracy autora “Kontury rodu Drago-Sasów” (Lwów 2005). Informacja o tym bardzo rozgałęzionym rodzie, jaki zostawił liczne ślady w rozwoju społecznego życia co najmniej dwóch sąsiedzkich krajów, powiązana jest z opisem miejsc osiedlania, rodowym składem i socjalno-kulturowymi procesami w miejscu pochodzenia szlachty sasowskiej – Galicji.

czytać


Korzystanie z materiałów tekstowych bądź ilustracyjnych, przedstawionych na tej stronie internetowej,
w wydaniach drukowanych lub cyfrowych bez zgody wydawnictwa jest łamaniem prawa!
© 2008