uk ]  [ pl ]
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka

Inne książki wydawnictwa

A. Żakowicz. Fotografia galicyjska do roku 1918. 2008, 178 s. –25 zł

Książka obejmuje rozległe tereny Galicji Zachodniej i Wschodniej, Księstwa Cieszyńskiego, przygranicza Polski i Słowacji oraz terytorium na wschód od Galicji należące od końca XVIII wieku do Rosji (obecnie część Ukrainy Wschodniej). W publikacji zawarto całość efektów badawczych dokonanych w latach 2003–2007. Czytelnik znajdzie w książce dokładny wykaz nazw zakładów i nazwisk fotografów w układzie alfabetycznym z biogramami artystów i przeglądem ich twórczości.

czytać


Korzystanie z materiałów tekstowych bądź ilustracyjnych, przedstawionych na tej stronie internetowej,
w wydaniach drukowanych lub cyfrowych bez zgody wydawnictwa jest łamaniem prawa!
© 2008