uk ]  [ pl ]
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka

Książki innych wydawnictw

Jurij Biriulow. Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939 roku

Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy. 2007, 388 s., 300 il.

czytać

Witold Szolginia. Tamten Lwów tom 1: Oblicze miasta

Z ideą napisania tej książki, z pomysłem na nią, nosiłem się od lat. Tkwiła we mnie, uwierała mnie w sercu i w pamięci, prosiła się na świat. Cokolwiek robiłem, czymkolwiek się zajmowałem – wciąż czułem ją w sobie, ciągle o niej myślałem.

Tamten Lwów t. 1 Oblicze miasta otwiera ośmiotomową opowieść o Lwowie autorstwa Witolda Szogini, jednego z największych znawców tego miasta. Oblicze miasta to spojrzenie na Lwów z szerokiej perspektywy. To opis najważniejszych jego składników –  panoram, placów, parków, ogrodów, struktury wodnej, świątyń, gmachów publicznych czy pomników. Jest to opowieść Człowieka zakochanego bez pamięci w mieście swojej młodości przetykana cytatami i wspomnieniami wielkich lwowiaków – Jana Parandowskiego, Stanisława Wasylewskiego, Józefa Wittlina, Stanisława Lema i innych. Po lekturze książki czytelnik może odczuwać pewien niedosyt. Można to porównać z pierwszą wizytą w jakimś nowym, pięknym mieście. Już coś się widziało, już coś się wie, ale to ciągle mało. W takiej sytuacji rodzi się często postanowienie – ja tu muszę jeszcze wrócić. Tamten Lwów t.1 daje ogólny, ale bardzo systematycznie przedstawiony opis Lwowa. Zachęca do głębszego poznania tego pięknego  miasta i jego złożonej historii. 

Ostatni rozdział pt. Krajobrazy serdeczne to kilkanaście wierszy Autora pisane bałakiem –  językiem którym posługiwała się większość mieszkańców przedwojennego Lwowa – przynajmniej w mniej oficjalnych kontaktach. Dziś język ten już nie istnieje, odszedł wraz z polskim Lwowem.

Bardzo ważna jest ilustracja z I strony okładki. Przedstawia jednego z dwóch lwów stojących niegdyś przed Pomnikiem Chwały na Cmentarzu Orląt. Pomimo odbudowy cmentarza lew nie powrócił na swoje dawne miejsce (prawdopodobnie rzeźba stoi przy drodze wyjazdowej ze Lwowa w stronę Tarnopola). Nie odtworzono też pięknej kolumnady. Zdjęcie to dopełnia w sposób jednoznaczny pierwszy wyraz tytułu książki – Tamten, czyli już nieistniejący. Trzeba też pamiętać, że lew był przez wieki symbolem Lwowa, mieszkańcy utożsamiali się z cechami króla zwierząt. Ten z Cmentarza Orląt patrzy dumnie, a jedną łapę trzyma na tarczy z napisem Zawsze wierny.

W książce znajduje się bogaty materiał ilustracyjny – zarówno archiwalne zdjęcia jak i grafiki Autora

Ціна 220 грн.

czytać

Witold Szolginia. Tamten Lwów tom 2: Ulice i place

Kolejna książka Witolda Szolgini (1923–1996), jednego z największych znawców Lwowa. Tym razem wraz z Autorem spacerujemy po najważniejszych placach i ulicach Lwowa. W książce znajdziemy szczegółowy opis budynków z uwzględnieniem funkcji jaką pełniły w okresie międzywojennym. Można się też przenieść na lwowski Rynek w dzień targowy, czy kupić używaną książkę na Krakidałach. Do 2 tomu Tamtego Lwowa dołączony jest reprint planu Wielkiego Lwowa z 1937 r. z dokładnym indeksem ulic.
W książce znajduje się bogaty materiał ilustracyjny – zarówno archiwalne zdjęcia jak i grafiki Autora.

Ціна 220 грн.

czytać

Witold Szolginia. Tamten Lwów tom 3: Świątynie, gmachy, pomniki

Większość przedwojennych lwowskich kościołów dziś wygląda inaczej: stały się cerkwiami, świątyniami innych wyznań, niektóre straciły funkcje sakralne. Autor wraca wspomnieniem do Lwowa swej młodości i opisuje katedry trzech obrządków katolickich: łacińską, unicką i ormiańską oraz wybrane kościoły. Odwiedzamy z nim również najważniejsze publiczne gmachy, w tym Teatr Wielki z niezwykle symboliczną dekoracją fasady i wspaniałą kurtyną Henryka Siemiradzkiego. Pojawiają się też przed nami wszystkie dawne pomniki Lwowa – po 1945 roku przetrwało ich zaledwie kilka… 

Ціна 220 грн.

czytać

Witold Szolginia. Tamten Lwów tom 4: My, lwowianie
Tom czwarty „Tamtego Lwowa” nosi podtytuł „My,  lwowianie”. Mieszkańcy „tamtego Lwowa” zostali zapamiętani jako ludzie bardzo weseli. Czym się więc charakteryzował  homo leopoliensis, kto to był batiar i co to znaczy ćmaga? Skąd Ślepa Mińcia wiedziała dokładnie która jest godzina i kim był Lolu-Wariat. Co lwowiacy jadali w dzień powszedni, a co od święta. O tym wszystkim i innych lwowskich ciekawostkach można się dowiedzieć z tomu 4. 
Do książki dołączona jest płyta DVD z filmem „Włóczęgi”. W rolach głównych – „Szczepko” i „Tońko”. To wspaniała komedia z 1939 roku. 
Ціна 220 грн.
czytać

Dieter Schenk. Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej

Laureatem V edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" im. Oskara Haleckiego (2012) został Dieter Schenk za książkę Noc Morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej.
Serdecznie gratulujemy naszemu autorowi!

Książka opisuje jedno z najbardziej tragicznych a zapomnianych wydarzeń z okresu II wojny światowej. 
2 lipca 1941 r., dwa dni po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa został aresztowany wielokrotny premier RP sprzed 1939 r. a także profesor Politechniki Lwowskiej - Kazimierz Bartel. Wieczorem następnego dnia zostało aresztowanych 25 profesorów wyższych uczelni a także kilkanaście przebywających w ich domach osób. Po krótkim przesłuchaniu nad ranem 4 lipca wszyscy zostali zamordowani. Wykonawcami tej zbrodni byli członkowie specjalnej jednostki policyjnej III Rzeszy - Einsatzkommando zur besonderen Verwendung. Do końca lipca 1941 r. dokonano kolejnych aresztowań i egzekucji. Jako ostatni, 26 lipca, zginął – Kazimierz Bartel. 
Dieter Schenk nie koncentruje się na samej zbrodni, porusza szereg dodatkowych zagadnień, nakreśla tło poprzedzające tragiczne wydarzenia, jak również opisuje w szerszym kontekście politykę eksterminacyjną na zajętych terenach. Niezwykle ciekawa dla polskiego czytelnika jest część poświęcona śledztwom jakie były prowadzone po 1945 r. zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Dieter Schenk dotarł do źródeł w niemieckich archiwach nieznanych dotychczas polskim historykom.
Przed 1989 r. władze ukraińskie i niemieckie niechętnie wspominały o mordzie dokonanym na polskich profesorach lwowskich uczelni. Pamiętały o nich ich rodziny, przyjaciele czy dawni uczniowie. Warto nadmienić, że do dnia dzisiejszego żyje córka prof. Bartla - Cecylia Bartel (Kraków) oraz trzej synowie zamordowanych osób – Jan Longchamps de Berier (Gliwice), Stanisław Grzędzielski (Warszawa), Zbigniew Kostecki (Krefeld, Niemcy). 
W 2011 minęło dokładnie 70 lat od dokonania tej zbrodni. Książka jest doskonałym pretekstem aby przypomnieć to wydarzenie. 
         Bardzo ważne w tym projekcie jest również postać autora. 
Dieter Schenk jest niezwykle zasłużonym historykiem, autorem książek o zbrodniach nazistowskich na terenie okupowanej Polski. Jego książka Poczta Polska w Gdańsku. Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego (Wydawnictwo Oscar, Gdańsk 1999) o losach polskich pocztowców z Gdańska oraz o ich procesie i mordzie we wrześniu 1939 r. przyczyniła się do przeprowadzenia przez Sąd Krajowy w Lubece rewizji wyroku oraz do rehabilitacji i uniewinnienia skazanych obrońców poczty gdańskiej. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasług RP, od 2003 r. jest Honorowym Obywatelem Miasta Gdańska. W 2009 r. ukazała się w Polsce jego książka – Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora (Wydawnictwo Znak, Kraków).

Wierzymy, i taki jest też nasz cel, że książka Dietera Schenka może stać się pretekstem aby o zbrodni sprzed 70 lat na nowo w Polsce rozmawiano, aby pomordowanym profesorom oddać należną pamięć i cześć. Wierzymy, że wydając naszą książkę w pewnym sensie spełniamy dzieło podjęte przez Panią Profesor Karolinę Lanckorońską. Była ona bowiem jedną z osób które zaangażowały się w wyjaśnienie tej zbrodni i ukaranie winnych. Podczas procesu Hansa Krügera, jednego ze zbrodniarzy odpowiedzialnych za mord, przed sądem w Münster w 1967 r. Pani Profesor Karolina Lanckorońska występowała w charakterze świadka, ale sąd niemiecki nie skazał go ostatecznie za mord na polskich profesorach we Lwowie. 

Ціна 250 грн.

czytać

Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand. Zapiski z tamtego świata

 Dwie częściowo równoległe relacje z Zagłady we Lwowie. Pierwsza z nich to cudem ocalały, pisany w lwowskim getcie, dziennik wybitnego prawnika pochodzenia żydowskiego Maurycego Allerhanda. Druga część to wspomnienia jego wnuka dr. med. Leszka Allerhanda. 

 

czytać

Michał Maksymilian Borwicz. Uniwersytet zbirów. Rzecz o obozie Janowskim we Lwowie 1941–1944

Wznowiona pierwszy raz po 68 latach książka Michała Maksymiliana Borwicza to niezwykłe świadectwo więźnia Obozu Janowskiego we Lwowie, gdzie według szacunków historyków mogło zginać nawet 200 000 galicyjskich Żydów. Książka Borwicza ma charakter opowiadania historycznego. Podczas lektury nasuwa się skojarzenie z słynną książką Sołżenicyna „Jeden dzieńdzień Iwana Denisowicza”, choć u Borwicza wszystkie postacie są autentyczne.  Czasem czytamy teksty Borwicza z niedowierzaniem – jak potrafił, w takich warunkach, których grozę opisuje zresztą jak najlakoniczniej, zdobyć się na dystans, ironię, rozważania nad psychologią oprawców, ale też i nad wartością słowa pisanego, mówionego, śpiewanego, zapamiętanego (Eleonora Bergman).

 Książka składa się z dwóch części: reprintu oryginału z 1946 r. oraz obszernego aneksu. W jego wchodzą cztery teksty: wstęp (Eleonora Bergman), biografia Borwicza (Edyta Gawron), zarys historii Żydów lwowskich (Leon Perlman) i historia Obozu Janowskiego (Adam Redzik).  

Książka dostępna jest również w wersji angielskiej. 

 

czytać


Korzystanie z materiałów tekstowych bądź ilustracyjnych, przedstawionych na tej stronie internetowej,
w wydaniach drukowanych lub cyfrowych bez zgody wydawnictwa jest łamaniem prawa!
© 2008