uk ]  [ pl ]
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka
Strona główna O nas Książki Czasopisma Turystyka

Wydział turystyczny wydawnictwa «Centrum Europy» oferuje wycieczki do Lwowa, w Karpaty, na Ukrainę.

      Wędrując dzisiaj po bruku wąskich ulic Lwowa wśród dawnych kamienic i świątyń, które widziały słynnych księży, króli, cesarzy i były świadkami wybitnych dziejów – wszędzie odczuwamy tchnienie wieków.

      Fenomen tego miasta, które ukształtowało się pod wpływem idei śródziemnomorskiego humanizmu, pomiędzy Wschodem i Zachodem, polega na bogactwie zabytków wielu narodowych kultur i różnych religii.

     Oblicze Lwowa poznajemy w architektonicznej mozaice dzielnic – miasta książęcego, Rynku, ulic Ormiańskiej, Starożydowskiej, Ruskiej i późniejszej zabudowy epoki austriackiej.

       Lwów – to miasto-muzeum pod gołym niebem. Centralna strefa Lwowa w roku 1998 została wpisana na «Listę Światowego Dziedzictwa Kultury». Pod ochroną UNESCO znajduje się prawie 2 tysiące zabytków historii, kultury, architektury.

        W panoramie miasta, która otwiera się z Wysokiego Zamku, dominują kopuły i wieże licznych budowli sakralnych – jest ich ponad 80.

        Najciekawsze znajdują się w dawnym śródmieściu Lwowa. W ich architekturze przeplatają się najrozmaitsze tradycje narodowe i światowe tendencje – bizantyjskie, romańskie, gotyckie, renesansowe, barokowe, klasycystyczne...Wyrozumiałość etniczna i religijna tolerancja zawsze wyróżniały mieszkańców Lwowa. W mieście współistnieją rozmaite wyznania chreścijańskie – prawosławne, rzymskokatolickie, greckokatolickie, protestanckie, ormiańskie autokefaliczne. W gminie żydowskiej czynna jest synagoga.

        We Lwowie regularnie odbywają się rozmaite międzynarodowe festywale artystyczne:
« Wirtuozi» – coroczne koncerty muzyczne (w maju), «Złoty Lew» – festywal teatralny (co dwa lata w październiku), Festywal sztuki kowalskiej (corocznie w październiku), Międzynarodowe Forum Wydawców (corocznie we wrześniu).
        Warto odwiedzić Lwów w okresie ukraińskich świąt Bożego Narodzenia (6-8 stycznia).

        W tym czasie ulice miasta przyozdabiają malownicze dekoracje, obchodzone są ludowe obrzędy, odbywają się występy zespołów folklorystycznych.

        W zbiorach ponad 30 muzeów Lwowa można obejrzeć unikatowe świadectwa przeszłości oraz zabytki przyrody, arcydzieła sztuk plastycznych Ukrainy, Polski i Europy Zachodniej, dawne przedmioty użytkowe o wielkiej wartości artystycznej, pamiątki po sławnych ludziach. Warto zwiedzić przede wszystkim Lwowską Galerię Sztuki, Muzeum Historyczne, Muzeum Narodowe, Muzeum Etnografii, Muzeum Historii Religii, Aptekę-Muzeum, Muzeum rzeźby barokowej Jana Jerzego Pinsla, Muzeum-budynek Iwana Franki, Muzeum-budynek Mychajły Gruszewskiego, Muzeum ludowej architektury (Skansen). Swoistym muzeum pod gołym niebem jest również Cmentarz Łyczakowski – skarbnica plastyki nagrobnej końca XVIII – XX wieków. Spoczywa tu wielu zasłużonych lwowian, wybitnych działaczy polityki, nauki, kultury – Polaków, Ukraińców, Żydów, Austriaków...


Korzystanie z materiałów tekstowych bądź ilustracyjnych, przedstawionych na tej stronie internetowej,
w wydaniach drukowanych lub cyfrowych bez zgody wydawnictwa jest łamaniem prawa!
© 2008