uk ] [ pl ] 
Головна сторінка Про нас Книги Газети Туризм
Головна сторінка Про нас Книги Газети Туризм
Тетяна Скібіцька. Київський архітектурний модерн (1900–1910-і рр.), 2011 р., 232 с., 310 іл.

 Книга представляє оригінальну авторську інтерпретацію стильового поля київського архітектурного модерну періоду 1900–1910-х років у різнобічному спектрі його проявів, подану з точок зору мистецтвознавця та архітектора. Вона ставить на меті узагальнення і систематизацію значного фактичного матеріалу щодо окремих будівель і творчого доробку авторів, визначення шляхів поширення, періодів розвитку і основних напрямків модерну у забудові Києва на фоні висвітлення соціокультурної та містобудівної ситуації. У дослідженні виявлені передумови входження стильових новацій в культурне середовище міста кінця XIX ст., дана характеристика окремих етапів розвитку стилю. Книга містить також короткі біографічні відомості про архітекторів та інженерів київського кола, у творчості яких цей стиль знайшов яскраву авторську інтерпретацію, хронологічну таблицю будівель, перелік паралельних назв вулиць. Широко ілюстрована архівними (види міста, авторські проекти, портрети) і сучасними фотографіями.

В основу дослідження покладені матеріали фондів Державного архіву міста Києва, Державного архіву Київської області, Центрального державного історичного архіву України, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України, Російського державного історичного архіву, архіву Державного науково-дослідного інституту теорії, історії архітектури і містобудування, Фонду науково-проектної документації Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, власних авторських колекцій.

Для мистецтвознавців, архітекторів, художників, студентів, шанувальників мистецтва, знавців Києва і гостей міста.

Ціна 180 грн.


Використання текстових або [фото]графічних матеріалів, представлених на сайті,
у друкованих чи електронних виданнях без згоди видавництва є протизаконним!
© 2008