uk ] [ pl ] 
Головна сторінка Про нас Книги Газети Туризм
Головна сторінка Про нас Книги Газети Туризм
Юрій Ластухін. Збірник тестів з органічної хімії. 2007 р., 327 с.

У виданні викладемо тестові питання різного рівня складності (І–ІV ріння) по основним розділам курсу органічної хімії для проведення поточного контролю знань і визначення кількісної оцінки засвоєння матеріалу. Для кожного з таких розділів наведено питання з методів одержання, класифікації, реакційної здатності та хімічної будови органічних сполук, основних фізико-хімічних та хімічних властивостей. Питання І–ІІІ рівнів призначені для бакалаврської форми навчання, а питання IV рівня – магістерського. Видання містить 10 розділів, 2660 питань, 10 бібліогр. назв. Розраховано на студентів хімічних, хіміко-технологічних, харчових, фармацевтичних, біотехнологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III і IV рівнів акредитації, може бути використано для студентів біологічних і медичних напрямків вищої освіти.

Ціна 60 грн.


Використання текстових або [фото]графічних матеріалів, представлених на сайті,
у друкованих чи електронних виданнях без згоди видавництва є протизаконним!
© 2008