uk ] [ pl ] 
Головна сторінка Про нас Книги Газети Туризм
Головна сторінка Про нас Книги Газети Туризм

Leopolis. Книги з історії і культури Львова

Історія Львова. Том 1. 2006 р., 296 с., 310 іл.

Тритомник, присвячений 750-річчю Львова, є найбільшою з дотепер виданих історією міста. 1 Том. Період від першої літописної згадки про Львів (1256) до входження міста у склад імперії Габсбурґів (1772). У першому томі йдеться про перетворення заснованого королем Данилом Романовичем і князем Левом Даниловичем міста з укріпленого поселення в столицю князівства, згодом Галицького королівства, а далі про Львів як центр Руського воєводства у складі Речі Посполитої, релігійний осередок для православних (пізніше греко-католиків), римо-католиків, вірмен, євреїв. У центрі уваги авторів – еволюція територіальної структури і юридичного статусу міської громади, політичні події і суспільні рухи, економічне життя, розвиток освіти й мистецтва, міжнародні культурні зв’язки. На підставі хронік, описів очевидців та архівних документів розповідається про повсякденне життя львів’ян, їхні звичаї і погляди. Книжка багато ілюстрована репродукціями гравюр, ікон, давніх портретів, архівних і сучасних фотографій та малюнків будівель, скульптур, ремісничих виробів, а також окремих пізніших картин і малюнків, які засвідчують уявлення львів’ян у ХІХ–ХХ ст. про минувшину їхнього міста, одяг і побут предків. Науковий апарат праці включає поклики на рукописні й опубліковані документи та джерела, розповіді літописців, дослідження вчених, а також алфавітний покажчик осіб, згаданих у тексті та підписах під ілюстраціями.

Ціна 300 грн.

читати

Історія Львова. Том 2. 2007 р., 560 с., 718 іл.

            У другому томі йдеться про Львів як столицю Королівства Галичини і Володимирії – найбільшого коронного краю монархії Габсбурґів – Австрії, а з 1867 р., Австро-Угорщини. Імператорами (“цісарями”) були, в числі інших, прибічник реформ Йосиф II (1780–1790) і довговічний Франц-Йосиф I (правив1848–1916). Відвідини монархів вважалися тоді найбільшими врочистостями. Але головним підсумком історії Львова були розвиток економіки й культури, поява перших в Україні газет, розбудова університету і заснування політехніки, діяльність Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького, виникнення Інституту ім. Оссолінських з бібліотекою та музеєм. 1848 р., львів’яни взяли участь у загальноєвропейській революції, того ж року тут вперше створюється українська легальна політична організація. На другу половину XIX ст. припадає побудова найстаршої в Україні залізниці, діяльність у Львові Галицького крайового сейму, створення українських, польських, єврейських освітніх та економічних товариств, а згодом політичних партій. Власні церковно-культурні осередки мали німці та вірмени. Патроном науки і мистецтв, засновником Національного музею був греко-католицький митрополит Андрей Шептицький. Підсумком українського національного руху стало обгрунтування Іваном Франком, Юліаном Бачинським та їх однодумцями ідеї політичної самостійності України.

Книгу доповнюють унікальні ілюстрації, бібліографія, іменний покажчик.

Ціна 400 грн.

читати

Котлобулатова І. Львів на фотографії-3. Львів’яни. – Львів: “Центр Європи”, 2014. – 320 с.; 261 іл. Kotłobułatowa I. Lwów na fotografii-3. Lwowianie. – Lwów: “Centrum Europy”, 2014. – 320 s.; 261 il.

Вашій увазі пропонується галерея портретів визначних громадян Львова – різних часів, різних національностей, різних політичних поглядів, виконаних фотографами кількох поколінь, починаючи від 1844 р. Саме ці люди наполегливо створювали славу Львова: брали участь у міському самоуправлінні, навчали висококласних фахівців – вчених, інженерів, архітекторів, митців; були засновниками існуючих і тепер бібліотек, музеїв; представляли в парламентах свої національні громади; розвивали промисловість та економіку міста. Їх життя безроздільно пов’язане з історією Львова,  а їх біографії варті більш докладної розповіді та висвітлення вкладу в розвиток міста. 

Більша частина з 260 портретних фотографій роботи фахових фотографів, аматорів, невідомих фотомайстрів  публікується вперше.

 

Ціна 300 грн.

читати

Історія Львова. Том 3. 2007 р., 575 с., 741 іл.

Третій том охоплює період від Листопадового чину 1918 р. до сучасності. Двадцяте століття було бурхливою і драматичною епохою в історії Львова. Упродовж останніх дев’яти десятиріч Львів належав до шести дуже різних держав. Кожного разу це приводило до докорінних перетворень, тільки назва головної вулиці змінювалася сім разів. У томі йдеться про драматичні події, які позначилися на долі львів’ян: спалах українсько-польської збройної боротьби за місто, акції урядів міжвоєнної Польщі, спрямовані на зміцнення позицій панівної нації, більшовицькі репресії і вивози населення на Сибір і Казахстан в 1939–1941 рр, нацистський терористичний режим і геноцид євреїв. Автори досліджують встановлення всевладдя компартії і розгортання масових репресій, виселення львівських поляків до Польщі, а українців з-поза Сяну й Буга – в Україну, висвітлюють чергування періодів обмеженої лібералізації та кампаній загострення контролю силових структур. На підставі широкого кола джерел розглядаються соціально-політичні процеси останніх десятиліть: громадсько-політичний рух за демократизацію, боротьба за легалізацію УГКЦ, врешті, проголошення незалежності України. У контексті політичних змін висвітлено життя людей, їх повсякденний побут, внесок львів’ян у зміцнення української державності, розвиток науки і національної культури. Том доповнюють численні документальні фотографії, список скорочень, бібліографія, іменний покажчик.

Ціна 400 грн.

читати

Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ–ХХІ ст. 2008 р., 720 с., 1396 іл.

Це видання – перша фундаментальна історія архітектури та містобудування Львова. У книзі системно висвітлено архітектурно-будівельну діяльність у Львові протягом майже восьми століть. Проаналізовані властиві різним історичним періодам основні містобудівельні елементи, стильові, конструктивні, композиційні, типологічні особливості споруд, класифікованих за їх призначенням. Розглянуто формування архітектурної думки, фахових об’єднань і преси; викладено розвиток садово-паркової архітектури. Науковий апарат праці включає посилання на численні архівні джерела, рукописні й опубліковані дослідження, а також бібліографію і алфавітний покажчик всіх зодчих, згаданих у тексті та підписах під ілюстраціями. Книга багато ілюстрована архівними й сучасними фотографіями, малюнками та кресленнями. Розрахована на архітекторів, мистецтвознавців, художників, краєзнавців; буде корисною для широкого кола читачів, які цікавляться розвитком архітектури та містобудування в Україні.

Ціна 700 грн.

читати

Юрій Бірюльов. Мистецтво львівської сецесії. 2005 р., 184 стор. 385 іл. (укр. мовою)

У книзі дається історико-художня характеристика львівського мистецтва періоду сецесії (модерну) – стилю кінця XIX – початку XX ст. Розкривається своєрідність цього важливого явища в українській мистецькій спадщині. Розглядаються особливості взаємодії просторових мистецтв. На основі аналізу творів архітектури, образотворчого та прикладного мистецтва досліджуються виражальні засоби образно-пластичної системи сецесії. Монографія разрахована на мистецтвознавців, художників, архітекторів, викладачів та студентів вузів. Може зацікавити широке коло читачів – шанувальників українського й зарубіжного мистецтва.

Ціна 250 грн.

читати

Олександр Шишка. Наше місто – Львів. 1 частина. 2002 р., 192 с., 330 іл.

Перша частина посібника розповідає про розвиток міста Львова протягом століть до 1860-х років. Містить фактографічний і документальний матеріал, історичну прозу, легенди і перекази про місто. Призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл. Може бути корисним для усіх шанувальників давньої історії Львова.

Ціна 150 грн.

читати

Олександр Шишка. Наше місто – Львів. 2 частина. 2005 р., 174 с., понад 300 іл.

Друга частина посібника розповідає про історію і розвиток міста Львова з 1860-х рр. до сучасності. Містить фактографічний і документальний матеріал, фрагменти спогадів, велику кількість архівних фотографій. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл. Може бути корисним для усіх шанувальників історії Львова.

Ціна 150 грн.

читати

Ганна Кос, Роман Федина. Вулиця Руська у Львові. 1996 р., 92 с., понад 200 іл.

Ця книга присвячена одній з найдавніших дільниць старовинного українського міста Львова – Руському (Українському) кварталові з головною в ньому вулицею Руською. Він знаходився у південно-східній частині середмістя і був осередком українського населення, центром його суспільно-економічною та культурного життя. Тут зводили свої кам’яниці українські міщани – ремісники та купці, селився трудовий люд. Тут у 80-х рр. XVI ст. виникло й розвинулось у впливову громадсько-політичну організацію Успенське Ставропігійське братство, яке стало форпостом у боротьбі українського населення проти соціального і національного поневолення. У братській школі виховувались кадри національної освіти та культури, і друковане слово перших українських книг несло звідси в широкий світ життєдайні ідеї гуманізму і прогресу. У кожному камені вузьких середньовічних вуличок Руського кварталу закарбована історична пам’ять нашого народу. У вилощеній часом бруківці, витонченій різьбі порталів і вікон кам’яниць, у стрімкому злеті Корняктівської вежі, епічній величі Успенської церкви, в елегійній задумі каплиці Трьох святителів втілено нескоренний дух безіменних майстрів та ремісників, чиєю працею створено Львів.

Ціна 25 грн.

читати

Софія Малець. За часів Маркіяна Шашкевича. 1997 р., 96 с., 90 іл.

Культура Львова першої половини XIX ст. як один з етапів національного відродження викликає зрозумілу зацікавленість. Галицькі землі ввійшли до складу Австрійської імперії. Львів стає столицею, відкривається європейським впливам. Місто перейменоване в Лемберг, але все ж таки воно залишається Львиградом, де вміють трансформувати впливи й шанувати традиції. Національна ідентичність у слов’янському та середньоєвропейському контексті знаходить найбільш яскравий вираз у житті та творчості молодого покоління, очолюваного “Руською трійцею”, Маркіяном Шашкевичем. Видання підготовлене на основі опрацювання значного образотворчого матеріалу з фондосховищ львівських музеїв та бібліотек.

Ціна 30 грн.

читати

Львівщина: Історико-культурні та краєзнавчі нариси. 1998 р., 392 с., понад 300 іл.

У книзі – збірнику нарисів – розповідається про історію, економіку, культуру Львівщини від давнини до сучасності. Автори розглядають основні етапи розвитку цього краю на широкому фоні суспільних, політичних, мистецьких подій. Видання багатоілюстроване. Книга розрахована на вчителів історії та літератури середніх шкіл, на студентів та викладачів середніх та вищих навчальних закладів, на краєзнавців, а також на масового читача.

 

читати

Серія “Історико-архітектурний атлас Львова”: Зошит 1. Ігор Жук. Будинок товариства “Дністер”. 1996р., 10с., 19іл.

Давнє українське місто Львів – перлина у скарбниці європейської культури, яка заслужено славиться своїми архітектурними пам’ятками. У численних наукових та популярних публікаціях описано десятки споруд ХIII–ХХ століття, які є його окрасою. З іншого боку, публікації, про які йде мова, навряд чи є вичерпними, оскільки чимало об’єктів архітектури Львова лишається поза увагою дослідників. Прагнучи заповнити цей пробіл і враховуючи значне зацікавлення історичною забудовою Львова з боку львів’ян і гостей міста, Управління охорони історичного середовища Львівського міськвиконкому і видавництво “Центр Європи” пропонують серійне видання “Історико-архітектурний атлас Львова”. За задумом ініціаторів видавничого проекту, “Атлас” розрахований на широку читацьку аудиторію – як на фахівців, зв’язаних з інституціями, на які покладено реставрацію та облік нерухомих пам’яток, так і на шанувальників архітектури – аматорів, яким “Історико-архітектурний атлас” стане в пригоді під час піших турів по місту. Цей випуск є першим у серії “Визначні будівлі”. Він присвячується одній з видатних пам’яток архітектури Львова початку XX століття – будинку колишнього товариства “Дністер”.

Ціна 20 грн.

читати

Зошит 2. Роман Могитич. Преображенська церква. 1997 р., 18 с., 20 іл.

Другий зошит серії “Визначні будівлі” присвячено архітектурі церкви Преображення Господнього – одній з маловивчених архітектурних пам’яток Львова доби історичних стилів ХІХ ст.

Ціна 20 грн.

читати

Зошит 3. Ігор Жук. Торгово-промислова палата. 1998 р., 20 с., 25 іл.

Третій зошит серії “Визначні будівлі” розповідає про будинок Торгово-промислової палати у Львові, споруджений у 1907–1910 рр. – видатну пам’ятку архітектури періоду пізньої сецесії та неокласицизму початку XX століття. Будівля є унікальним зразком синтезу архітектури та монументально-декоративного мистецтва.

Ціна 20 грн.

читати

Денис Зубрицький. Хроніка міста Львова. 2006 р., 602 с., 23 іл.

Хроніка міста Львова” – праця видатного українського історика XIX століття Дениса Зубрицького – охоплює період з 1340 до 1782 років. Побудована на документах львівських архівів, має цінність джерельного матеріалу. Сучасний український переклад з польського видання 1844 року доповнений вступними статтями, науковим коментарем, додатками, іменним, географічним та тематично-предметним покажчиками. Для істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Львова.

 

читати

Давня львівська фотографія 1839–1939. Dawna fotografia lwowska 1839–1939 (пол. мовою). 2004р., 368с., 440iл.

Ця колективна праця українських і польських авторів – перше велике, всебічне дослідження історії старої львівської фотографії протягом сторіччя (1839–1939). Автори ведуть читача від перших дагеротипів до авангардних світлин міжвоєнного двадцятиліття. Тут можна познайомитись з творчістю багатьох митців – як видатних майстрів, так і дотепер забутих, але талановитих ремісників. На сторінках книги оживають давні мешканці міста над Полтвою і виникають ностальгічні види його вулиць та площ. Книга нараховує 440 раритетних фото з приватних і музейних колекцій.

Ціна 160 грн.

читати

Образи зниклого світу: Каталог виставки єврейського мистецтва Галичини ХІХ – поч. ХХ ст. (англ., укр. мовами). 2008 р., 180 с., понад 100 іл.

Ціна 65 грн.

 

читати

Ігор Качор, Любов Качор. Львів крізь віки. 2004 р., 180 с., понад 130 іл.

Книгу подружжя Ігоря та Любові Качорів, детально проілюстровану малюнками І.Качора, присвячено історії Львова XIII – кінця XVIII ст. Це авторський, суб’єктивний, але підкріплений численними джерелами й дослідженнями погляд на перебіг історичних подій у Львові та долю його мешканців у межах “міста в мурах”, тобто за стінами міських укріплень. Створено портрети видатних осіб, здійснено умовну візуальну реконструкцію автентичного вигляду вулиць, площ та окремих будівель. Особлива увага приділена старовинним фортифікаціям і культовим спорудам.

Ціна 150 грн.

читати

Михайло Терлецький. Контури роду Драго-Сасів (укр. мовою). 2005 р., 172 с., 47 іл.

Автор на основі малознаних широкому читацькому загалу матеріалів щодо генези українського шляхетського роду Драго-Сасів на відповідному історичному тлі подає перипетії життя і боротьби предків сасівських родин, їхню вірність власній державності, давнім звичаям і традиціям. Книга адресована усім, хто цікавиться долею нашого народу і хто у своєму патріотичному зобов’язанні хоче пізнати своє коріння. Ця книжка цікава та потрібна, особливо, коли відроджується почуття гідності українців. Книга допоможе читачам вивчити славні сторінки князівської слави та гірку правду княжих чварів-розбрату, а також історію Галичини у контексті роду Драго-Сасів та спонукати кожного вивчати свій родовід.

Ціна 35 грн.

читати

Михайло Терлецький. Чин роду Драго-Сасів (укр. мовою). 2007 р., 280 с., 54 іл. (пол. мовою). 2008 р., 248 с., 54 іл.

У пропонованій книзі подано узагальнену історію формування і становлення складу дрібної (“загонової”) шляхти в Галичині з числа представників драго-сасівського роду, генеза якого розглянута у праці автора “Контури роду Драго-Сасів” (2005). Інформацію про представників цього багатогалузевого роду, які полишили слід у розвитку суспільно-політичного життя краю, пов’язано з описом місцепоселень, родовим складом і соціально-культурними процесами в середовищі шляхти гербу Сас.

Ціна 35 грн.

читати

Михайло Терлецький. Драго-Саси на тлі століть (укр. мовою). 2008 р., 180 с., 47 іл.

У пропонованій книзі на відповідному історичному тлі впродовж семи століть автор подає відгук постатей драго-сасівського походження на духовну, освітню, соціальну і оборонну вимоги часу. У такий спосіб робить спробу створити просопографію (колективну біографію) представників сасівського роду. У книзі також подані інформація про способи набуття шляхетства драго-сасами в часи польської і австрійської займанщини та відміни гербу Сас, утворені у ХVІІІ–ХХст.

Ціна 35 грн.

читати

Ірина Котлобулатова. Львів на фотографії. 2008 р., 312 с., 290 фото.

Від другої половини XIX ст. фотографія продовжила давню традицію графічних зображень Львова. Завдяки сумлінній фотографічній фіксації урбанізаційних процесів сьогодні ми маємо можливість спостерігати за життям міста упродовж останніх 150 років. Окрім того, фотографія надає чудову можливість побачити відомі з літератури неіснуючі нині об’єкти, вигляд яких змінив або знищив невблаганний час. Увазі читачів пропонується альбом із 290 світлинами Львова. Головна мета видання – привернути увагу до багатої історичної спадщини та втамувати цікавість усіх шанувальників 750-річного міста.

Ціна 300 грн.

 

читати

Ігор Мельник. Львівські вулиці і кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості Королівського столичного міста Галичини. 2008 р., 384 с., 330 іл.

Книга урбаністичних есе про Львів, його мешканців, вулиці і кам’яниці та інші особливості цього неповторного міста. Розглядаються періоди становлення міста, його складові частини, які утворювались протягом сторіч, а також ближчі й дальші околиці Львова. Книга є прологом авторської серії “Львівські вулиці і кам’яниці”. Розрахована на широке коло читачів, для усіх, хто цікавиться минувщиною та сьогоденням міста Львова.

Ціна 220 грн.

читати

Ігор Мельник. Львівський Новий Світ та південні околиці Королівського столичного міста Галичини від Святого Юра до Наварії. 2009 р., 288 с., 508 іл.

Нова книга урбаністичних есе про Новий Світ – історичну дільницю Львова – її мешканців, вулиці і кам’яниці та інші особливості цієї частини міста. Книга є продовженням авторської серії “Львівські вулиці і кам’яниці”. Розрахована на широке коло читачів, для усіх, хто цікавиться минувщиною та сьогоденням міста Львова та його околиць.

Ціна 200 грн.

читати

Олександр Нога. Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат. 2009. 192 с., 412 кол. ч/б. іл.

Книга присвячена пам’яті І. Левинського (1851–1919) – видатного українського інженера, архітектора, будівничого, підприємця, професора Львівської політехніки, організатора української національної промисловості, педагога, громадського і політичного діяча, мецената. На межі ХІХ-ХХ ст. у Львові його архітектурно-будівельна фірма була провідною, нею було споруджено десятки монументальних споруд, створено ансамблі вулиць, зокрема, Донцова, Богомольця і Павлова, забудована дільниця Кастелівка – в районі сучасних вулиць Нечуя-Левицького, Котляревського, генерала Чупринки. Кожна з його будівель мала фахове виконання та яскраве стильове вираження. На початку ХХ ст. фірма Левинського однією з перших у Львові стала послідовно втілювати в архітектурі ідеї нового стилю – сецесії. Одним з найбільших досягнень І. Левинського у сфері культури стала розробка та реальне впровадження “українського стилю” в мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. Книга може зацікавити широке коло читачів – шанувальників українського мистецтва.

Ціна 180 грн.

читати

Игорь Щуров. Рисунки. 2009. 120 с., 82 ил.

Вниманию любителей традиционной художественной культуры представлена книга рисовальщика Игоря Щурова. В ней собрана графика последнего тридцатилетия, работы, выполненные для издательства “Центр Европы”, а также пробы пера в давно забытом “альбомном” жанре.

Ціна 150 грн.

читати

Юрій Бірюльов. Захаревичі: Творці столичного Львова, 2010. 336 с., 758 іл.

 Книга присвячена діяльності архітекторів – Юліана Захаревича і його сина Альфреда Захаревича.

Юліан Захаревич (1837-1898) – найвидатніший архітектор львівського історизму, підприємець, професор і перший ректор Львівської політехніку педагог, вчений, історик і теоретик мистецтва, реставратор, громадський і політичний діяч. Великий талант, широта поглядів, енциклопедичність знань, досконале знання свого фаху і водночас політ творчої фантазії та нестандартність мислення роблять спадщину Юліана Захаревича близькою і зрозумілою людині нашого XXI століття.

Син Юліана – Альфред (1871–1937) – не тільки гідно продовжив справу батька, він проявив себе як блискучий новатор. Альфред Захаревич першим започаткував у кінці XIX ст. зведення споруд в яскравому новому стилі – сецесії.

Творчість батька і сина Захаревичів фактично визначила магістральні шляхи архітектури Львова 2-ї пол. XIX – поч. XX ст., вони були творцями нового Львова – столиці автономної Галичини.

Книга може зацікавити широке коло читачів – архітекторів, художників і студентів, шанувальників українського мистецтва, знавців Львова і гостей міста.

Ціна в м’якій обкладинці  грн.

Ціна в твердій обкладинці 500 грн.

читати

Ірина Котлобулатова. Львів на фотографії-2: 1860–2011 рр. 2011 р. 352 с.; 330 іл.

 Видання представляє візуальну подорож сторінками історії Львова за більш як 150 років існування фотографії. До уваги читачів – творча спадщина львівських фотографів, починаючи від 1860 року. Це – продовження першої книги «Львів на фотографії» (2006).

Під обкладинкою зібрані 330 світлин Львова, фото його найвизначніших об''єктів, святкових та буденних подій з життя міста, його мешканців.

Значна частина фотографій, близько 240, публікується вперше, що надає можливість відкривати нові деталі міського середовища Львова середини XIX та XX ст. Головна мета видання - привернути увагу до багатої історичної спадщини та втамувати цікавість усіх шанувальників 755-річного міста.

Ціна 300 грн.

читати

Ігор Мельник, Роксоляна Загайська. Личаківське передмістя та східні околиці Королівського столичного міста Львова. 2010 р., 352 с., 500 іл.

 Книга урбаністичних есе про колишнє Личаківське передмістя Львова та прилеглі приміські громади, їхніх мешканців, вулиці й кам’яниці та інші особливості цього неповторного міста. Велика частина книги присвячена знаменитому Личаківському цвинтарю.

Книга є томом 4/4 авторської серії «Львівські вулиці і кам’яниці».

Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться минувщиною та сьогоденням міста Львова.

Ціна 150 грн.

читати

Ігор Мельник. Краківське передмістя та західні околиці Королівського столичного міста Львова. 2011 р., 288 с., 460 іл.

 Книга урбаністичних есе про колишнє Краківське передмістя Львова та прилеглі приміські громади, їхніх мешканців, вулиці й кам’яниці та інші особливості цього неповторного міста. Книга є томом № 2/4 авторської серії «Львівські вулиці і кам’яниці».

Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться минувщиною та сьогоденням міста Львова.

Ціна 150 грн.

читати

Олег Введенський. Львів і Галичина у літографіях Карла Ауера. 2012. 96 с. 86 іл.

 

Книга присвячена творчому доробку львівського художника-графіка, чеха за походженням Карла Ауера (бл.1818–1859). Його роботи – це своєрідна літографічна ода давньому Львову, містам і селам Галичини, її чарівній природі та людям. Велична архітектура, мальовничі пейзажі переносять глядача у сиву давнину, відтворюють флер романтичної старовини. Саме майстерність К. Ауера передати наступним поколінням дихання часу, атмосферу місця і навіть настрій стала відмінною рисою його робіт і зробила їх унікальними.

Книга призначена широкому колу читачів та шанувальникам мистецтва.

Ціна 150 грн.

 

 

читати

Францішек Яворський. Про сірий Львів. Книга І. 2012. 288 с., 327 іл.

Францішек Яворський (1873-1914) – видатний львівський історик і літератор, був автором двадцяти книг та багатьох окремих нарисів і статей, що на початку ХХ ст. користувались у Галичині великою популярністю і тепер є класикою леополітани. Його історичні оповідання й есе були написані жваво, барвисто, багатою польською мовою, з цікавими сюжетними лініями, схопленням емоцій персонажів.

 Книга “Про сірий Львів” (“O szarym Lwowie”), надрукована після смерті автора в 1917 р., стала підсумком його творчої діяльності.

 Запропонований читачеві перший повний український варіант цієї книги забезпечений науковою редакцією та коментарями, новим ілюстративним рядом, індексами. Переклад зроблений з максимальним дотриманням стилю і лексики автора.

 Книга може зацікавити істориків, краєзнавців, мистецтвознавців, широке коло читачів, особливо шанувальників минулого західноукраїнських земель і давнього Львова.

Ціна 200 грн.

 

читати

Францішек Яворський. Львів давній і вчорашній. Книга 2. 2014. 312 с., 342 іл.

Францішек Яворський (1873–1914) – видатний львівський історик і літератор, був автором двадцяти книг та багатьох окремих нарисів і статей, що на початку ХХ ст. користувались у Галичині великою популярністю і тепер є класикою леополітани. Його історичні оповідання й есе були написані жваво, барвисто, багатою польською мовою, з цікавими сюжетними лініями, схопленням емоцій персонажів. 

Книга “Львів давній і вчорашній” (“Lwów stary i wczorajszy”) була надрукована у Львові в 1910 р. і перевидана в дещо зміненій авторській редакції в 1911 р.

Запропонований читачеві перший повний український варіант цієї книги забезпечений науковою редакцією та новим ілюстративним рядом. Переклад зроблений з максимальним дотриманням стилю і лексики автора. 

Книга може зацікавити істориків, краєзнавців, мистецтвознавців, широке коло читачів, особливо шанувальників минулого західноукраїнських земель і давнього Львова.

Ціна 200 грн.

читати

Зіморович Б. Потрійний Львів: Leopolis Triplex; перекл. з лат. Н. Царьової; ко­ментарі І. Мицька; редактор 2-го видання Н. Царьова; – Видання друге, виправлене та доповнене. Львів: Видавництво «Центр Європи», 2002, – 248 с., 50 іл.

 

Праця львівського історика, радника і бургомістра XVII cm. Юзефа Бартоломея Зіморовича охоплює період з 1270 до 1632 року; містить вступ, у якому автор намагається відтворити походження русинів (українців) та три розділи історії міста за періодами домінування у ньому трьох різних народів – «Львів русь­кий», «Львів німецький» та «Львів польський».

При роботі над хронікою Зіморович використав документи міського архіву, спогади та історичні праці сучасників, власні спомини.

Сучасний український переклад з львівського латиномовного ви­дання 1899 р. доповнений передмовою і коментарем.

Для істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Львова.

 

Ціна 120 грн.

читати

Яворський Ф. З минулого Львова / Наукова редакція Юрія Бірюльова. – Львів: Центр Європи, 2017. – 304 с., 275 іл.

Францішек Яворський (1873-1914) – видатний львівський історик і літератор, був автором двадцяти книг та багатьох окремих нарисів і статей, що тепер є класикою леополітани. Книга “З минулого Львова” – збірка, що складається з трьох книг Яворського: “Польські королі у Львові” (була надрукована у Львові в 1906 р. і перевидана в доповненій й зміненій авторській редакції в 1912 р.); “Львівська ратуша” (1907) і “Львівський університет” (1912). Запропонований читачеві перший повний український варіант цих книг забезпечений науковою редакцією та новим ілюстративним рядом.

 

Ціна 200 грн.

читати

"Об’єднання митців "артес" (1929-1935)" Пйотра Лукашевича
Видавництво "Центр Європи" та Центр міської історії об’єднали свої зусилля для привернення уваги до теми львівського авангарду, який до сьогодні є мало досліджений та репрезентований в сучасних академічних та публічних дискусіях. Спільний проект включає переклад, редагування та видання монографії польського історика мистецтв Пйотра Лукашевича "Об’єднання митців "артес" (1929-1935)", яке описує львівське середовище митців-модерністів міжвоєнного періоду, і з особливою увагою постаті та ідеї, що формували групу "артес".
Книга є фундаментальною публікацією для історії міжвоєнного періоду у західному регіоні і добре відома спеціалістам як підставове джерело, хоча від її видання минуло понад 40 років. Тираж був незначним, а українською вона ніколи на перекладалася. Українська публікація має на меті звернутися перед усім до широкої аудиторії. Через сучасний, "ефективний" дизайн книги, оновлення і доповнення коментарів та ілюстрацій, до того ж у кольорі, на відміну від ч/б у першому виданні, авторського та редакторського вступів, а також післяслова, яке відкриває нові шляхи інтерпретацій та досліджень теми.
22 жовтня 2018 р. о 12.00 в малій сесійній залі Львівської міської ради відбудеться прес-конференція про україномовне видання української публікації  "Об’єднання митців "артес" (1929-1935)" авторства Пйотра Лукашевича.
Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду та  Інституту Адама Міцкевича.
Видавництво "Центр Європи" засновано у 1994 році. Видає книги з історії Галичини, краєзнавчу літературу, альманах "Галицька брама", туристичні путівники і картосхеми, підручники. Серед кращих видань, які знають львів''яни і не тільки: Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ–ХХІ ст., Захаревичі: Творці столичного Львова, Іван Левинський: архітектор, підприємець, Історія Львова. Том.1, Том 2, Том 3. , Львів на фотографії- Том 1,2,3. , Львів. Туристичний путівник, Мистецтво львівської сецесії, Потрійний Львів, Львів давній і вчорашній, Про сірий Львів, З минулого Львова, Хроніка міста Львова, Львівські вулиці і кам’яниці, Львівський Новий Світ, Андреевский спуск. Жизнь улицы, Борис Возницький, яким ми його пам’ятаємо, Замки і фортеці Західної України, Кам’янець-Подільський. Туристичний путівник , Київський архітектурний модерн, Львівська національна картинна галерея. Колектив та його директор, Олеський замок. путівник, Борис Возницький, яким ми його пам’ятаємо, Дністер. Туристичний путівник. том 1,2. , Микола Потоцький, Бернард Меретин, Іоан-Георгій Пінзель, Образи зниклого світу та інші книги. 
 
Центр міської історії Центрально-Східної Європи займається вивченням міського суспільства і культури регіону Центрально-Східної Європи. В усій своїй діяльності, як науковій, так і культурній, Центр прагне дотримуватися принципів відкритості (до нового), толерантності (з урахуванням відмінностей і різноманітності) і відповідальності (за майбутнє). Як заклад, пов’язаний з історичною наукою, Центр прагне пропонувати свіжі інтелектуальні імпульси і сприяти відмові від застарілих питань та упереджених відповідей. Завдяки поінформованості і відкритій дискусії намагається запобігати тому, щоб історією зловживали з політичних міркувань. За допомогою конференцій, семінарів та виставок інституція сподівається сприяти науковому та культурному обміну. Як заклад, що не тільки досліджує місто минулого, а й живе і працює в сучасному місті, Центр прагне виходити за рамки суто наукової діяльності і підтримувати культурні та інші громадські ініціативи, на нашу думку, цінні і конструктивні.
Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.
Інститут Адама Міцкевича (Instytut Adama Mickiewicza) – національна культурна інституція в Польщі, метою якої є побудова та комунікування польського культурного виміру через активну участь в міжнародних культурних обмінах. Інститут здійснював та реалізував проекти в 70 країнах на 5 континентах, у тому числі у Великій Британії, Росії, Ізраїлі, країнах Бенілюксу, Іспанії, Австрії, Швеції, Франції, Німеччині, Туреччині, США, Україні, Литві, а також в Алжирі, Марокко, Індії, Японії та Китаї. Інститут провадить онлайн-портал Culture.pl, що інформує про найцікавіші події, пов''язані з польською культурою в усьому світі - крім інформації про заходи, організовані в Польщі та за кордоном.
 
Ілюстрація: Генрик Стренґ. Голови, 1929 р. Ілюстрація до книжки Дебри Фоґель "Акації квітнуть" / Національний музей у Варшаві
Отображается файл
читати


Використання текстових або [фото]графічних матеріалів, представлених на сайті,
у друкованих чи електронних виданнях без згоди видавництва є протизаконним!
© 2008