uk ] [ pl ] 
Головна сторінка Про нас Книги Газети Туризм
Головна сторінка Про нас Книги Газети Туризм

Книги із економіки, права, хімії, геології

Облік і аудит: термінологічний словник. 2002 р., 672 с.

У словнику подано тлумачення основних понять зі сфери бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності. Розрахований на широке коло бухгалтерів, аудиторів, інансистів, економістів, викладачів та студентів економічних факультетів навчальних закладів.

Ціна 25 грн.

читати

В. Коссак. Правові засади іноземного інвестування в Україні. 1999 р., 244 с.

У монографії досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання іноземних інвестицій в Україні. Аналізуються форми здійснення іноземних інвестицій. Розглядаються державно-правові гарантії захисту прав іноземних інвесторів. исвітлюються особливості майнової відповідальності в інвестиційній сфері та заходи стимулювання залучення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах. Обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про іноземні інвестиції. Для науковців і практиків правознавців, студентів юридичних та економічних спеціальностей, фахівців, що займаються інвестиційною діяльністю.

Ціна 25 грн.

читати

А. Загородній, Г. Вознюк, Т. Смовженко. Фінансовий словник. 2-е видання (розширене, доповнене, виправлене). 2005 р.

У словнику подано тлумачення близько 2500 понять і термінів, що охоплюють такі теми: фінансова система держави, фінанси підприємств, фінансування і кредитування підприємницької діяльності, цінні папери і фондовий ринок, грошовий обіг, фінансове планування, аналіз фінансового стану підприємств, фінансовий менеджмент, міжнародні фінанси та інші. Для викладачів і студентів економічних навчальних закладів і факультетів, фінансистів та економістів підприємств усіх форм власності, працівників банківських установ, податкових адміністрацій, страхових організацій.

Ціна 25 грн.

читати

Юрій Ластухін. Органічна хімія. Підручник. 2006 р. 864 с.

У підручнику викладено теоретичні основи природи хімічного звязку, будови та реакційної здатності інтермедіатін і молекул, впливу електронних ефектів на перебіг хімічних реакцііі. Значна увага приділена початковим положенням стереоізомерії, особливо енантіомерії, її звязку з реакційною здатністю сполук. Розглянуто механізми найважливіших реакцій і вплив різних чинників на їх перебіг залежно від природи реагенту і субстрату. Наведено відомості про кислотність та основність органічних сполук, застосування сучасних спектральних методів їх аналізу, основи номенклатурних правил. Висвітлено найпоширеніші промислові та лабораторні методи одержання основних класів органічних сполук, їх фізичні та хімічні властивості і насамперед взаємозв’язок між стеричною, електронною будовою молекул та їх реакційною здатністю. Вказано галузі застосування окремих органічних сполук та розглянуто деякі питання їх  пливу на екологію довкілля. Підручник містить 132 іл., 50 табл., 17 бібліогр. назв. Видання розраховане на студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих технічних закладів освіти і може бути використане для нехімічних спеціальностей – харчових, фармацевтичних, біологічних.

Ціна 290 грн.

читати

Юрій Ластухін. Хіміки сміються. 2002 р., 200 с. 24

Даний збірник присвячений “хімічному” гумору. На підставі історичних фактів побачимо, що вчені-хіміки не тільки відкривали природні таємниці, але й ще жартували, пускали шпильки один одному. До збірника введено також науковий фольклор, щоб зрозуміти “хімічну кухню” з іншого боку. Врешті-решт, щоб стати хіміком, необхідно здобути освіту, але цікаво буде дізнатися, як її здобуває вічно молоде студентство. Книга розрахована на тих, хто вже вибрав хімію як спосіб життя, або хто вибере її у майбутньому, а також на всіх, кому притаманний гумор, хто ще не втратив це Богом дане почуття в скрутних ситуаціях нашого непростого життя.

Ціна 25 грн.

читати

Юрій Ластухін. Збірник тестів з органічної хімії. 2007 р., 327 с.

У виданні викладемо тестові питання різного рівня складності (І–ІV ріння) по основним розділам курсу органічної хімії для проведення поточного контролю знань і визначення кількісної оцінки засвоєння матеріалу. Для кожного з таких розділів наведено питання з методів одержання, класифікації, реакційної здатності та хімічної будови органічних сполук, основних фізико-хімічних та хімічних властивостей. Питання І–ІІІ рівнів призначені для бакалаврської форми навчання, а питання IV рівня – магістерського. Видання містить 10 розділів, 2660 питань, 10 бібліогр. назв. Розраховано на студентів хімічних, хіміко-технологічних, харчових, фармацевтичних, біотехнологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти III і IV рівнів акредитації, може бути використано для студентів біологічних і медичних напрямків вищої освіти.

Ціна 60 грн.

читати

Юрій Ластухін. Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. Властивості. Навч. посібник. 2009., 836 с.

У виданні викладено головні відомості (синоніми, хімічна будова, фізико-хімічні властивості, джерело, методи одержання та токсикологічні властивості) практично всіх існуючих харчових добавок з індексом Е та без нього загальною кількістю понад 530, що використовуються у харчовій промисловості, у тому числі в Україні. Розглянуто харчові добавки, які: 1) поліпшують смак, аромат і забарвлення (інтенсивні підсолоджувачі, цукрозамінники, ароматизатори, підсилювачі смаку та аромату, барвники тощо); 2) регулюють консистенцію продуктів (емульгатори, загущувачі, желеутворювачі, стабілізатори); 3) сприяють збільшенню терміну придатності (консерванти, антиоксиданти, плівкоутворювачі та інші); 4) поліпшують перебіг технологічних процесів (регулятори кислотності та лужності, емульгуючі солі, засоби для капсулювання, поліпшувачі борошна та хліба тощо); 5) допоміжні матеріали (висушувачі, каталізатори гідролізу та інверсії, охолоджуючі та заморожуючі агенти, ензими тощо). Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів”; харчових, косметичних, біотехнологічних, аграрних напрямів вищої освіти, а також для викладачів, наукових працівників, спеціалістів відповідних галузей промисловості, товарознавства, екологічної безпеки споживачів і санітарно-гігієничної еспертизи. Видання містить передмову, вступ, 5 глав, 3 табл., додаток та список рекомендованої літератури.

Ціна 300 грн.

читати

Р. С. Яремійчук. Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердловину. 1, 2 т. 2004 р., 352 с., 87 рис.

Описано зміни фільтраційних властивостей колекторів під час розкриття пласта і експлуатації свердловин. Викладена сучасна теорія та практика гідро- і гідрогазопіскоструминної перфорації свердловин. Розглянуто механізми формування парафінистих відкладів і засоби боротьби з ними. Розглянуто способи кислотної обробки свердловин, викладено нову методику проектувння обробки слабокарбонатних порових колекторів. Описано новітні технології обробки свердловин шляхом багаторазових миттєвих депресій-репресій на пласт, кислотні обробки газованими кислотами, кислотні обробки нітратом карбаміду, вибухові, ударно-хвильові та імпульсні способи обробки. Сучасні погляди на процес гідророзриву пласта і найновіші технології його проведення описані вперше в українській технічній літературі. Для працівників нафтової та газової промисловості, які використовують технології збільшення припливу вуглеводнів у свердловину, викладачів, аспірантів та студентів нафтогазових спеціальностей вищих навчальних закладів.

Ціна 200 грн.

читати

Р. С. Яремійчук, Я. С. Яремійчук. Освоєння свердловин. 2007 р., 368 с.

У книзі видані основні технології освоєння свердловин, що включають вторинне розкриття пластів, виклик припливу, інтенсифікацію припливу вуглеводнів до свердловин, а також колтюбінгові технології. Книга призначена, у першу чергу, для інженерів, що здійснюють освоєння свердловин, одночасно може бути корисною для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Ціна 200 грн.

читати

Англо-український та українсько-англійський нафтогазовий словник. 2008 р., 680 с.

Словник містить терміни та вислови, що стосуються нафтогазової індустрії; геології нафти та газу, підземної гідрогазомеханіки, фізики пласта, буріння свердловин, видобування й транспортування нафти та газу. Подано також морську нафтогазову термінологію. Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспірантів і викладачів університетів і технікумів нафтогазової промисловості та перекладачів.

Ціна 300 грн.

читати

Металічні корисні копалини. Том 1. 2006 р., 785 с., іл.26

В колективній монографії приводиться опис родовищ і найзначніших рудопроявів металічих корисних копалин, відомих на території України: чорних металів (заліза, марганцю, хрому, титану, ванадію), кольорових металів (алюмінію, магнію, нікелю, кобальту, міді, свинцю і цинку), рідкісних і рідкісноземельних елементів (літію, рубідію і цезію, берилію, танталу і ніобію, скандію, германію, олова, вольфраму, молібдену, ртуті і сурми, вісмуту, цирконію і гафнію, рідкоземельних елементів і ітрію), благородних металів (золота, срібла і металів платинової групи), радіоактивних елементів (урану). В геологічному нарисі дається характеристика основних структурно-тектонічних регіонів України: Українського щита, Волино-Подільської плити, Дніпровсько-Донецької западини, Донецької складчастої області, Карпат і Криму. Завершується монографія широким розділом, в якому розглядається металогенія Українського щита на основі сучасних геодинамічних концепцій і еволюція рудоутворення в земній корі України від архею до фанерозою.

Ціна 180 грн.

читати

Неметалічні корисні копалини. Том 2. 2006 р., 552 с., іл.

 

В колективній монографії приводиться опис родовищ неметалічних корисних копалин України: гірничохімічної (мінеральні добрива, солі калійна, натрієва та магнієва, торф, сірка, сапропель, сапоніт, давсоніт, барит, бор, бром та йод, алуніт, карбонати та мінеральні пігменти) та гірничотехнічної сировини (гранат, корунд, маршаліт, графіт, пірофіліт, мусковіт, озокерит, цеоліт, вермикуліт, палигорськіт, каолін, польовошпатова та кварцовожильна сировина, кварцовий пісок, ліпарит, сировина для кам’яного литва), сировина для металургійної промисловості (вапняки, доломіти, флюорит, ставроліт, магнезит, дуніт, форстерит, серпентиніт, кварцити та кварцитоподібні пісковики, кварцові піски для вогнетривів, силіманіт, дистен і андалузит, глини вогнетривкі, піски формувальні та бентоніт), будівельної сировини (будівельне каміння, наповнювачі бетонів, в т. ч. піщано-гравійні суміші і галечник, перліт, аргіліт, цементна сировина, мергелі, крейда, вапняки та глини, гіпс та ангідрит, діатоміти, спонголіти, трепели та опоки, цегляно-черепична сировина), каменебарвної та ювелірної сировини (алмаз, бурштин, гагат, топаз, берил, родоніт та мармуровий онікс). В заключному розділі узагальнені дані про закономірності формування і розповсюдження у просторі та часі неметалічних корисних копалин України.

Ціна 180 грн.

читати

Р. Ф. Гімер, П. Р. Гімер, М. П. Деркач. Підземне зберіганя газу. Частина 1. 2007 р., 224 с., іл.

Книга присвячена проблемам проектування, створення і експлуатації підземних сховищ газу у виснажених газових родовищах Прикарпаття. Розглянуті основні задачі технологічного проектування підземних газосховищ, методологія прогнозу зміни основних параметрів при газовому режимі роботи покладу, особливості його формування і роботи в пластах з пружноводонапірним режимом. Розкриті технологічні особливості створення і експлуатації окремих газосховищ. Робота може бути використана студентами, аспірантами, інженерно-технічними працівниками відповідних виробничих і науково-дослідних установ.

Ціна 40 грн.

читати

Тузяк В. Є. Теоретичні основи утилізації промислових відходів та синтезу з них нових будівельних матеріалів. (Знешкодження отруйних токсичних речовин, радіоактивних відходів). 2011 р., 248 с., 47 іл.

 В книзі викладені теоретичні основи експериментальних досліджень утилізації промислових відходів і синтезу з них будівельних матеріалів: склокераміки, гранітобетону, штучного каменю, спеціальних в’яжучих, цементних композицій і декоративно-конструктивних матеріалів, виробів.

Викладено нові способи гасіння, знешкодження і нейтралізації отруйних, токсичних речовин, хімічних та нафтохімічних заводів, а також дезактивації радіоактивних ґрунтів, відходів, водних розчинів, розсолів, хвостів збагачення, флотації, тощо.

Розроблено способи скор

чення шкідливих викидів димових газів, очистки поверхні води океану від нафтопродуктів, очистки води охолодження від радіонуклідів, припинення виверження вулканічного пилу Ісландського вулкану.

Ціна 90 грн.

читати

Ясюк В. Н., Лившиц Б. Р., Витрик В. Г., Яремийчук Р. С. Самоподъемные плавучие буровые установки. Учебное пособие. 2011 р., 436 с., 268 илл.

 В учебном пособии приведены результаты многолетних исследований в области проектирования и строительства самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ), используемых для бурения поисково-разведочных и эксплуатационных неф­тегазовых скважин на шельфах морей и океанов.

Ціна 200 грн.

читати

В. С. Войтенко, В. Г. Вітрик, Р. С. Яремійчук, Я. С. Яремійчук. ТЕХНОЛОГІЯ І ТЕХНІКА БУРІННЯ. Узагальнююча довідникова книга. Львів−Київ, 2012. 708 с., 234 іл.

Книга призначена для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Буріння свердловин», «Технологія і техніка розвідки й розробки родовищ корисних копалин», «Технологія геологічної розвідки», «Гірнича справа» і для фахівців за всіма напрямками підготовки і перепідготовки гірничих інженерів, інженерів-буровиків.

Ціна 500 грн.

читати

Колтюбінг в нафтогазовидобуванні

Довідник – навчальний посібник, призначений для вивчення нових колтюбінгових технологій студентами та спеціалістами. Ознайомлення українських спеціалістів з новим обладнанням і новими технологіями є дуже важливою та актуальною і нагальною справою. Для цього треба узагальнити, систематизувати як історію виникнення колтюбінгових технологій, так і самі технології. Це нечуваний темп використання нових технологій в практиці нафтогазовидобування.

Ціна 200 грн.

читати


Використання текстових або [фото]графічних матеріалів, представлених на сайті,
у друкованих чи електронних виданнях без згоди видавництва є протизаконним!
© 2008